Nieuwsbericht | 14-07-2022

Betere omleidingen in Drechtsteden bij grote afsluitingen

Bij files of geplande werkzaamheden in Drechtsteden worden al sets van voorbereide maatregelen door de Regiodesk en de andere verkeerscentrales ingezet. Nu zijn er ook aanvullende maatregelen snel in te zetten wanneer bijvoorbeeld een rijksweg volledig is afgesloten. Hiermee worden weggebruikers beter geïnformeerd en sneller omgeleid.

Samen werken aan bereikbaarheid

Samenwerkende wegbeheerders en hulpdiensten werken hard aan de bereikbaarheid van de regio Drechtsteden. Tijdens reguliere (spits)perioden worden verkeersmanagementmaatregelen in samenhang ingezet om het verkeer optimaal over de wegen te verdelen en daarmee de bereikbaarheid te waarborgen. In geval van  werkzaamheden aan de weg worden gezamenlijk scenario’s ontwikkeld om het verkeer ook in deze situaties zo optimaal mogelijk te faciliteren.

Daarnaast bereidt de regio zich ook voor op irreguliere verkeerssituaties, zoals zware ongevallen waarbij een belangrijke weg tijdelijk geheel is afgesloten. Voor zulke situaties is het instellen van een alternatieve route vaak de enige mogelijkheid. Al is het maar om te voorkomen dat ongeduldige weggebruikers massaal zelf op zoek gaan naar alternatieve routes, met alle veiligheids- en leefbaarheidsproblemen van dien.

Snel en goed geïnformeerd

Voor de regio Drechtsteden zijn in juni tien CAR (Coördinatie van de Alternatieve Routes) regelscenario’s voor grote incidenten operationeel gemaakt. CAR is een instrument om de regionale verkeersstromen te managen in situaties waarbij een weg langdurig geblokkeerd is als gevolg van een ongeval of calamiteit. Deze regelscenario’s zijn aanvullend aan de grootschalige omleidingsroutes door Rijkswaterstaat. Bij een groot incident waarbij een belangrijke weg moet worden afgesloten, wordt door de wegverkeersleiders eerst gekeken of een grootschalige omleidingsroute voldoende is. Als dat niet genoeg is, worden de nieuwe CAR scenario’s bijgeschakeld. Zo wordt gezorgd dat de weggebruiker snel geïnformeerd is en goed wordt omgeleid.

Een regelscenario is een set afspraken in het geval van een incident, evenement of wegwerkzaamheden. Zo weten de wegverkeersleiders op de Regiodesk welke maatregelen ze moeten inzetten. Dat kunnen bijvoorbeeld omleidingsadviezen op informatiepanelen boven de weg zijn. De tien CAR scenario’s voor Drechtsteden zijn door adviesbureau Arcadis uitgewerkt en in overleg met Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Dordrecht, het samenwerkingsverband Drechtsteden en de Regiodesk van Zuid-Holland Bereikbaar operationeel gemaakt.

Samenwerkingspartners