Werkgeversbijeenkomst Drechtsteden en Alblasserwaard

De bereikbaarheid en de ontsluiting van de Drechtsteden en Alblasserwaard staat de komende tijd onder druk. Onderhoud aan wegen, tunnels en bruggen is nodig om in de toekomst comfortabel te kunnen reizen. De renovaties brengen hinder en mogelijke vertragingen met zich mee. U wilt natuurlijk niet voor verassingen komen te staan. Daarom is het voor bedrijven belangrijk om op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen voor deze regio. Tevens gaan we graag met u in gesprek over wat overheden en bedrijfsleven samen kunnen doen om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. 

Zuid-Holland Bereikbaar nodigt werkgevers uit het gebied op dinsdagavond 16 mei uit bij de Heeren van Slydregt om u te informeren over de projecten die de komende jaren op het programma staan. Onze professionals praten u bij over de mogelijke hinder en vertellen hoe Zuid-Holland Bereikbaar bedrijven kan ondersteunen op het gebied van mobiliteit. Districtshoofd van Rijkswaterstaat, Bart Keunen, zal u informeren over de grootste onderhoudsprojecten die eraan komen. Bart de Mooij, Peter Neelen en Anna Schouten nemen u mee in de wereld van Zuid Holland Bereikbaar en wat de overheden en het bedrijfsleven samen zouden kunnen doen om de bereikbaarheid en ontsluiting te verbeteren. Tot slot gaat moderator Cees Vingerling in gesprek met onder andere Sjoerd Vollebregt, voorzitter Economic Development Board Drechtsteden, Wouter van der Wiel en Herbert Tichelhoven namens IV Infra en interactief met de aanwezigen. Na afloop is er gelegenheid tot netwerken.

Kortom: een kort, krachtig en boeiend programma.

Praktische informatie
Datum: Dinsdagavond 16 mei
Locatie: Heeren van Slydregt, 
Stationsplein 8, Sliedrecht
Inloop: 19.00 uur
Programma: 19.30 tot 21.00 uur
Gelegenheid tot netwerken tot 21.45 uur.

Wij kijken er naar uit om u op deze avond te verwelkomen. 
Meld u aan via deze link en blok de datum alvast in uw agenda. 

Samenwerkingspartners